Jak poprawnie należy wymierzyć okno?

BBudując dom lub wymieniając w mieszkaniu stare okna na nowe, możemy stanąć przed problemem podania firmie zajmującej się ich montażem, poprawnych wymiarów. Okazuje się, że prawidłowe zmierzenie okna nie jest wcale łatwym zadaniem. Stanowi jednak bardzo istotną czynność, od której zależy dalsze funkcjonowanie i użytkowanie każdego okna.

Okna przygotowane do montażu muszą mieć wymiary pozwalające na prawidłowe ich osadzenie i wypoziomowanie w otworze okiennym. Okna montuje się przeważnie na listwie podokiennej lub i klockach podkładowych. Pod wpływem zmiany temperatur oraz wilgoci okna ulegają ciągłemu rozszerzaniu i zwężaniu, dlatego pomiędzy ścianą a ościeżnicą należy zachować odpowiednią szczelinę zapewniającą możliwość właściwej pracy całego okna. Szerokość tej szczeliny zależy przede wszystkim od rodzaju materiału, z którego wykonane jest okno, jego koloru (ciemne okna szybciej się nagrzewają) oraz wielkości ramy okiennej.

Przed przystąpieniem do pomiarów należy upewnić się w jakim otworze zostanie zamontowane okno, bowiem inaczej mierzy się okna, które będą montowane w otworach okiennych bez węgarka, czyli fragmentu muru nachodzącego na okno, a inaczej w otworach z węgarkiem. Inaczej mierzy się również okna w budynku w stanie surowym, a inaczej okna do wymiany w budynkach starszych. Różnice wymiarów wahają się przeważnie pomiędzy 0,5 do 5 cm, jednak każdy centymetr może mieć istotne znaczenie podczas późniejszego użytkowania.

Dlatego chcąc mieć pewność, że wszystkie wymiary zostaną prawidłowo podane, a okno zostanie właściwie osadzone z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych luzów montażowych, najlepiej jest skorzystać z fachowej pomocy naszych Doradców, którzy wykonają poprawne pomiary. Wówczas nie ponosi się odpowiedzialności za ewentualne błędy pomiarowe, a co za tym idzie znacznie obniża się koszty związane z zakupem i montażem okna oraz z pewnością wyeliminuje się konieczność reklamacji i wymiany okien, czyli zyskuje się na czasie oraz unika niewygodnych sytuacji.

Napisz komentarz
DO GÓRY