Szyby są kluczowym i jednym z najważniejszych elementów okna. W XXI w. pełnią one nie tylko funkcję oświetleniowe wnętrz budynków, ale przede wszystkim pozwalają oszczędzać energię, obniżać koszty oraz znacząco wpływają na jakość użytkowania stolarki okiennej, nie tylko z racji swojej powierzchni (średnio zajmują ok 70% powierzchni okna), ale także ze względu na pełnione funkcje. Szyby stanowią barierę akustyczną i antywłamaniową, zabezpieczają pomieszczenia przed słońcem, wiatrem, deszczem, sprawują przy tym funkcje dekoracyjne.
Wyróżniamy kilka rodzajów szyb zespolonych:

Szyby ciepłochronne inaczej nazywane thermofloat, produkowane są ze szkła niskoemisyjnego miękkopowłokowego, wytwarzanego w procesie „off line” co oznacza, że mają jednostronnie (na całej powierzchni) naniesioną powłokę z tlenków metali szlachetnych. Powłoka odbija do wnętrza pomieszczeń ciepło. Taka szyba umieszczana jest w zestawie od strony pomieszczenia. Zaletami tych szyb jest przede wszystkim redukcja kosztów ogrzewania, komfort bez względu na porę roku – latem ograniczają nagrzewanie pomieszczenia, a zimą redukują utratę ciepła, wysoka przepuszczalność światła dziennego, redukcja zjawiska kondensacji pary wodnej (roszenie się szyby), ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

. Szyby bezpieczne i antywłamaniowe nie tylko zapewniają czasową ochronę przy włamaniu, ale ograniczają również ryzyko zranienia odłamkami szkła oraz ryzyko wypadnięcia szyby. Szyby te charakteryzują się również dobrymi właściwościami tłumiennymi oraz pozwalają na maksymalną ochronę przed promieniami słonecznymi. Do zespolenia szyb stosowane jest szkło laminowane, które składa się z dwóch lub więcej tafli połączonych ze sobą za pomocą jednej lub wielu folii PVB (poliwinylobutyralowej). Proces ten odbywa się w autoklawie w temperaturze około 115°C, pod ciśnieniem. Podczas przygotowania tafli do klejenia odpompowane jest powietrze z przestrzeni międzyszybowej, w której znajduje się już folia PVB.

Szyby dźwiękochłonne są znacznie grubsze, a zarazem cięższe od standardowych (ze względu na właściwości szkła). Takie szyby mogą być wykonane ze szkła zwykłego, hartowanego lub laminowanego (dwie tafle lub więcej, połączone folią PVB). Właściwie w każdym oknie jedna z szyb powinna być grubsza od drugiej przynajmniej o 50%, co umożliwia skuteczne tłumienie dźwięków o różnej częstotliwości. Miarą właściwości akustycznych szyb zespolonych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw i wyznacza się go badawczo w akredytowanych laboratoriach akustycznych. Stosowane w budownictwie szyby zespolone mogą osiągać izolacyjność akustyczną Rw>50dB. Taki efekt można uzyskać na kilka sposobów:
- przy użyciu przynajmniej jednej tafli szkła o dużym ciężarze powierzchniowym (np. szkło 6mm lub grubsze), zasadniczo im większa jest sumaryczna grubość szkła w szybie zespolonej, tym odpowiednio lepsza izolacja akustyczna,
- zastosowanie tafli o różnej sprężystości - wykorzystuje się tutaj właściwości tłumiące szkła klejonego; inaczej bezpiecznego,
- zróżnicowanie grubości szkła, efekt poprawy tłumienia uzyskuje się, gdy obie tafle różnią się grubością o przynajmniej 50 % (np. szkło float 4mm + szkło float 6mm). Można w ten sposób uzyskać poprawę tłumienia o 2-5 dB,
- zastosowanie wypełnienia przestrzeni międzyszybowej gazem ciężkim.

Warto wiedzieć, że wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem nie wpływa na własności akustyczne szyby. Sposób instalacji szyby nie zmienia izolacji dźwiękowej – i tak w zestawie 44.4/16/4 szyba klejona, antywłamaniowa może być zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna.

Od dawna architekci poszukują nowych form i materiałów na elewacje, a we współczesnej architekturze szkło znalazło zastosowanie na niespotykaną dotąd skalę. Domy, biura, budynki użyteczności publicznej przepełnione są światłem, ale wysoki stopień przezroczystości szkła może prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i wysokiej przepuszczalności promieni UV. W szybach wykorzystywane są szkła produkowane poprzez napylanie warstw metali lub tlenków metali, co pozwala na uzyskanie ultra cienkiej powłoki nadającej jednolity wygląd i najwyższą jakość optyczną. Zalety szyb przeciwsłonecznych to przede wszystkim swoboda wykorzystania - pod względem architektonicznym i technicznym, zmniejszenie kosztów eksploatacji dzięki obniżeniu nakładów związanych z chłodzeniem, większy komfort użytkowania pomieszczeń, szyby przeciwsłoneczne zatrzymują ok. 50 – 76 % energii słonecznej, dzięki czemu można uzyskać doskonałe własności ochrony przed słońcem.
Ze względu na wygląd, sposób wytwarzania oraz wpływ na redukcję promieniowania Słonecznego, szkła przeciwsłoneczne dzielone są na trzy grupy: absorpcyjne, refleksyjne i selektywne.

Szyby absorpcyjne, inaczej nazywane antisol. Pochłaniają część energii promieniowania słonecznego i ten sposób chronią pomieszczenie przed przegrzaniem. Przepuszczalność światła maleje zależnie od grubości i koloru szyby; dostępne są szare, brązowe, niebieskie, zielone. Jest to podstawowe rozwiązanie, stosowane w szybach przeciwsłonecznych. Szkło absorpcyjne jest zabarwione w masie w czasie procesu wytopu w hucie. Zabarwienie na kolor niebieski, brązowy, grafitowy czy zielony powoduje silne pochłanianie odpowiedniej części widma. Stosowane są jako szyba zewnętrzna w zestawie szyby zespolonej.

Szyby refleksyjne, inaczej nazywana reflex lub stopsol, to szyba przeciwsłoneczna, działająca w oparciu o inną zasadę. Może być wykonana ze szkła zwykłego lub barwionego w masie, ale dodatkowo jest pokryta warstwą tlenków metali lub metali szlachetnych. Warstwa refleksyjna działa jak lustro i odbija część promieniowania słonecznego, nie tylko zapobiegając przegrzewaniu się pomieszczeń, ale także w pewien sposób chroniąc dom przed złodziejami. Utrudnia bowiem ustalenie, co się dzieje wewnątrz. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest zastosowanie w szybach przeciwsłonecznych szkieł z naniesioną powłoką odbijającą (tzn. reflex). Powłoka refleksyjna nanoszona jest na szkło już podczas produkcji. Jej zadaniem jest odbijanie światła.

Szkło selektywne było łatwe do zidentyfikowania, dzięki błękitnemu odcieniowi. Obecnie jest produkowane jako bezbarwne lub barwione w masie szklanej na kolory od niebieskiego do zielonego. Charakterystycznym wyróżnikiem szyb selektywnych jest obecność Argonu w komorze szyb zespolonych. Szyby przeciwsłoneczne ze szkła selektywnego są bardzo popularne, ze względu na dwa razy lepszy stopień izolacji termicznej, dzięki wypełnieniu argonem. Wielokrotne powlekanie tlenkami metalu pozwala uzyskać właściwy efekt odbicia, kontrolować nasłonecznienie pomieszczeń oraz ograniczyć przenikanie do nich energii słonecznej, jak również zapewnienia wysoką ciepłochronność. Komora szyb zespolonych ze szkła selektywnego jest:

Szyby dekoracyjne/ornamentowe to szyby wykonane ze szkła ornamentowego, których zadaniem jest zmniejszenie przejrzystości, przy zachowaniu dobrej przepuszczalności światła. Ze względu na wysokie walory użytkowe i dekoracyjne ten rodzaj szkła ma zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.Szeroka gama wzorów i kolorów pozwala architektom i dekoratorom wnętrz na swobodne kształtowanie przestrzeni. Wykorzystywane zwłaszcza w celach dekoracyjnych. Szkło ornamentowe produkowane jest metodą ciągłego walcowania, przy czym jeden z walców posiada wzór, który następnie wytłaczany jest na powierzchni szkła. Efekt częściowego zamaskowania lub zaciemnienia może być osiągnięty poprzez przebarwienie masy szklanej na kolor brązowy lub poprzez dobór wzoru bardziej lub mniej dyskretnego.